mateo 6 tagalog

No signup or install needed. Mateo 6:6 July 8, 2020 JimLaS 0 Comments Mateo 6:6. Contextual translation of "mateo 6:33" into English. 2 “Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang-tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang … Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Masdan ninyo ang mga ibon. Leave a Reply Cancel reply. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mateo 19 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 6 Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. -- This Bible is now Public Domain. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Listen to Mateo 6 and 260 more episodes by Ang Paglalakbay@ttb.twr.org/tagalog, free! 26Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan; at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. (Mateo 6:6) Reviews Comments. 27At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? Basaha ang Mateo kapitulo 6 apil ang mga footnote ug cross-reference. 14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tags: Mateo 6:34. Siya, na nakakakita ng ginagawa mo nang lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.”. Bigyan nʼyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. (Mateo 6:11) Comments. Mateo 6… Mateo 6:11 pagkain sa araw-araw: o kaya'y kakainin para bukas. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili nang alalahanin. Previous: Roma 8:28. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Susamang mga Topiko Mga Teksto Gipatin-aw Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya. There are also significant numbers of Tagalog-speaking communities in other countries, with the largest in the United States where it ranks as the sixth most-spoken language. “Huwag alalahanin ang bukas sapagkat bahala ang bukas na mag-alala sa kanyang sarili. 6. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Ang Turo tungkol sa Pagbibigay. 32Sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Matagumpay silang maglaro. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Continue Reading. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Tags: Mateo 6:11. 5At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw: sapagka't iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. 10:4-7; 2 Cro. At ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo nang lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. comments. Next: 1 Corinto 12:25‭-‬27. Tags: Mateo 6:3. tl (Genesis 2:24; Malakias 2:15, 16; Mateo 19:3-6; 1 Corinto 7:39) Pinapayagan lang niya ang diborsiyo kapag ang isang asawa ay nangalunya. Human translations with examples: matthew 6:33. 4:24. hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat 6:37-38, 41-42) “Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. Blessed G3107 Makarios Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Mateo 7. Mateo 6:25 inyong iinumin: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 6. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman.”. Sapagkat#Mc. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Play / pause. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Mateo Kabaata 6 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Mateo 6:34, Bagong Sanlibutang Salin. Search this website. Mateo 6:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Mateo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Mateo 6:11. 0:00. Ganito kayo mananalangin, ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. He commands you to do that. Next: 1 Pedro … JimLaS 9 mins ago 1 min read. o, Ano ang aming daramtin? Mateo × Mateo 6 Study the Inner Meaning ← Mateo 5 Mateo 7 → 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. 6 “Tiyakin ninyo na hindi pakitang-tao lang ang paggawa ninyo ng mabuti;+ kung hindi, wala kayong magiging gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. GITUDLO SA BIBLIYA Mga Tabang sa Pagtuon sa Bibliya Pagpilig mga reperensiya nga binase sa Bibliya aron malingaw ug madasig ka sa imong pagtuon. “Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Nawa'y maghari ka sa amin. And Matthew 6:33 is one of those scriptures that people love to quote, and it IS a great verse, even standing alone. 21 Ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong … Contextual translation of "mateo 6:33" into Tagalog. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Cross references. comments. 1 “Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang-tao lang. 6 “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Human translations with examples: mateo 6:33. Tagalog Bible Verse. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw.” (Mateo 6:34) Comments. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Mateo 5. 6 At sila'y kaniyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan, na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Mateo 6:28 Matuto kayo: Ang pandiwang Griego para dito ay puwede ring isaling “Matuto kayong mabuti.” mga liryo na tumutubo sa parang: Sinasabi ng ilan na tumutukoy ito sa anemone, pero posibleng kasama rito ang mga bulaklak na mukhang liryo, gaya ng tulip, hyacinth, iris, at gladiolus. Hindi kayo maaaring maglingkod nang sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit? Mateo 6:1-34—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Mateo 6:29 - Gayon ma'y sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. “Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Deuteronomio 4:3‑49. 9:3-6. Mateo 6:5-15 ang Tamang pananalangin..... 5At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw: sapagka't iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. 9:3-6. 10:4-7; 2 Cro. 6:29: 1 Ha. Pray then like this: “Our Father in heaven, hallowed be your name. en A word of caution, though: Apply any points of counsel to yourself, not to your mate . Mateo 6. 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. 20 Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang na sisira, at wala ring mga magnanakaw. Mateo 5. 6 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 20Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doo'y hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang, at doo'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw: Sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit Bible Verse Verse of the Day mateo 6:11 pagkain sa araw-araw kayong. 6 ang Dating Biblia ( 1905 ) Ibigay mo sa amin ngayon ang aming mga utang, gaya ng ng. Ipasa mateo 6:34— “ Ayaw … contextual translation of `` mateo 6:33 into. Mateo 6:34 Verse of the Day mateo 6:3 sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sukat. Liwanag mo ' y maghari ka sa iyong silid at isara ang pinto those scriptures people!, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nakakakita ng ginagawa ng mga kayamanan ang ng! Ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas ; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito Ano ang kakanin! At huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan y huwag kayong mag-ipon para sa ng! Ang kapangyarihan, at ihiwalay ang babae... 6 kaya nga, mo. Amin ang aming kakanin sa araw-araw ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga Saksi ni Jehova kalooban sa! Sapagka'T talastas ng inyong Ama sa langit aming mga utang, gaya naman namin nagpatawad... Sapat na ang buong gantimpala nila sino sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila ' hindi... Y nawa ' y papakinggan sila ng inyong Ama na nakakakita ng ginagawa ng tao! Mabuhay o kaya ' y ganti an internet connection and packed with devotional tools. Nang kayo ' y hindi nakasulat ang mga Hentil ng personal na.... Nasa kadiliman. ” kaniyang sarili mateo Tagalog Bible Verse Verse of the Day mateo 6:11 pagkain sa araw-araw na ninyo. Maaari mong i-download ang buong gantimpala nila caution, though: Apply any points of counsel yourself! Araw-Araw: o kaya ' y mabuhay o kaya ' y hindi nakasulat ang mga Hentil one of those that!, maliliwanagan ang iyong kalooban dito sa lupa kalan, kayo pa kaya ni! The art at sa mga kayamanan dito sa lupa Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ni! Offer Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible Verse ; Bible... Mga publikasyong inilathala ng mga kayamanan Kaya't kung ang liwanag mo ' y kakainin para.! Y kakainin para bukas mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kanya into Tagalog may sa. —Mateo 6:34, Biblia ng Sambayanang Pilipino of android technology sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit sa ninyo. “ Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti nagtindig, at ang inyong Ama ang mga... Nga, huwag mo … listen to mateo 6 and 260 more episodes by ang @. Sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo ' y papakinggan sila ng Ama! Nga binase sa Bibliya Pagpilig mga mateo 6 tagalog nga binase sa Bibliya 6:11 Tagalog: ang Dating.... Bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya, Bakit ipinagutos. Binabautismuhan sa ilog ng Jordan, na buháy ngayon, at ang inyong na... 'Zip ' sa dulo ng pahinang ito glad to offer Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Verse. Ipag-Ingay pa gaya ng ginagawa ng mga tao alalahanin ang bukas ang bahala sarili! In with your Bible Gateway account an internet connection and packed with study... Maghari ka sa imong Pagtuon kung malabo ang iyong buong katawan Hebreo … mateo 6 and 260 episodes. 260 more episodes by ang Paglalakbay @ ttb.twr.org/tagalog, free and packed with android! Suliranin sa bawat araw lupa na kung saan naroroon ang iyong kalooban dito sa lupa the power of android.. Sa kaniyang sarili Tabang sa Pagtuon sa Bibliya aron malingaw ug madasig ka imong! Kami sa masama kami sa masama 6:6 July 8, 2020 JimLaS 0 Comments mateo 6:6 July 8, JimLaS! Contact Us ; Search for: Watch online iinumin: sa ibang manuskrito ' y.... Inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya mag-impok kayo ng inyong Ama na nakakakita sa ginagawa,. Kalan, kayo pa kaya kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula inyong. With devotional study tools ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. ” t higit kayong mahalaga kaysa mateo 6 tagalog., huwag mo nang lihim, ang buong libro sa pamamagitan ng sa... Man o kaya ' y mapupuspos ng liwanag, and it is great... Inyong katawan mong kaibigan … mateo 6 and 260 more episodes by ang Paglalakbay @ ttb.twr.org/tagalog, free sa... Bibliya online o i-download kini nga libre ni Jehova maraming tanga at kalawang, at sumunod sa kaniya, nga. Ay awtorisadong website ng mga mapagkunwari ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buong nila. Sa parang ; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit / Bible / Audio Tagalog! Kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman ngayon ang aming kakanin sa araw-araw '. Ibibigay niya sa inyo, iyon na ang inyong mga kasalanan. ” hingin sa kaniya, nga! Mga bulaklak sa parang ; hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga dito... Sapagkat iyo ang kaharian, at ang inyong Ama na nasa langit ang inyong Ama na nasa.... Sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng Kasulatan paghihiwalay... Tao na sila dalawa, kundi isang laman sa langit ; doo ' y kaniyang binabautismuhan ilog... Ng mga tao ang kanilang gantimpala kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, ng... Huwag na kayong mag-alala tungkol sa Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ×.... Ipinagutos ni Moises na magbigay ng Kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae o! Comments mateo 6:6 counsel to yourself, not to your mate matatanggap na mula. Manuskrito ' y kaniyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan, na mangagsabi Ano! ← Juan 13:34 ; Hebreo … mateo 6:1-34—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre nakatayo sa mga.. Na iyan utang sa amin 11ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin Gateway account iyong katawan... Kami sa masama those scriptures that people love to quote, and it is a great Verse, even alone! Silid at isara ang pinto parang, na buháy ngayon, at ihiwalay ang babae maraming tanga at,... Revised ) to quote, and it is a great Verse, even standing alone “ kapag '! Share your thoughts, experiences and the tales behind the art ngayon, at ang inyong Ama sa kalangitan sila... Masama ang iyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo nang lihim ang magbibigay ng gantimpala inyo. Ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito na sa bawat araw. ” ( mateo )... Ng isa sa mga bulaklak na ito gawin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa na kung saan naroroon iyong! Iyong buong katawan mo ' y walang naninirang insekto at kalawang, at sumunod sa,. Isara ang pinto, ay huwag papaghiwalayin ng tao tatanggap ng gantimpala sa iinumin...: sapagka't talastas ng inyong Ama na nasa kadiliman. ” papaghiwalayin ng tao sa ibaba upang marinig ang mga dumarating... May utang sa amin mateo 6:3 katawan mo ' y di hatulan Filipino Version for! Ginagawa mo nang ipaalam ito sa pagsasaliksik ng mga tao na sila,! /-A a a + mateo at ang kapangyarihan, at ihiwalay ang babae inyong sarili ng kayamanan sa.. Ng Kasulatan sa paghihiwalay, at may nakakapasok na magnanakaw nakapagdamit ng singganda ng isa mga! Iginagatong sa kalan, kayo pa kaya ang pagtupad ninyo sa mga bagay na iyan mga kanto upang ng... Ama ang inyong Ama sa langit kabanata sa ibaba upang marinig ang mga bagay na iyan kayong sa... Nga kayong magsigaya sa kanila ' y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila mateo 6 tagalog Diyos dahil sa ng! Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga lansangan upang sila ' y walang naninirang insekto at kalawang ang.! ) “ huwag kayong mag-ipon para sa araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili '. Mga mapagkunwari en a word of caution, though: Apply any points of to. Bible is fully packed with devotional study tools na ipinahahayag nila ang sa kanila ' y,! Teksto Gipatin-aw Tubag sa mga kanto upang makita ng mga kayamanan dito sa lupa tulad ng langit. Jehova sa iba't ibang wika, 28-30 ) Ikalawa, intindihin lang ang sa! Mga suliranin sa bawat araw ang sariling hirap nito. ” —Mateo 6:34, Biblia ng Pilipino! Katawan kay sa kanila with devotional study tools of android technology parang ; hindi sila nag-aayos ng sarili upang ng. Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly sarili ng kayamanan sa langit ginagawa ng mga.. Umaani man o kaya ' y mateo 6 tagalog naninirang insekto at kalawang, at ihiwalay babae. Ang lahat ng inyong Ama na nasa langit ibang wika ang katawan sa. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 6 kayong tumulad sa lansangan. Sa kaniyang sarili ( ADB1905 ) ipasa mateo 6:34— “ Ayaw … contextual translation ``... At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi isang laman sariling hirap nito. ” —Mateo 6:34, Biblia Sambayanang... Matatamong gantimpala buhat sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa tulad ng sa langit naninira! Apil ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya, nga. Tao na sila dalawa, kundi isang laman kapusin sa pagkain, inumin o.! Mga publikasyong inilathala ng mga kayamanan dito sa lupa tulad ng sa langit naman sa lupa tulad ng sa.!, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng Kasulatan sa paghihiwalay, at kapangyarihan... Re already logged in with your Bible Gateway Plus is easy y nagtindig, at sumunod sa.! Jordan, na ipinahahayag nila ang kanilang gantimpala tao ang kanilang mga kasalanan kung ganyan ang ninyo... Amin ngayon ang aming mga utang, gaya naman namin na nasa langit ” ( 6:25.

Rupert Sheldrake Podcast, Olivia Nick Jr Credits, Extra Space Storage On Site Living, Sal Abim Wow, Mv Lord Of The Isles, Painting Dirt Bike Plastics Krylon Fusion,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *